Hessiche Mundart

Lach` emool

Lach` emool

E feundlisch Frätzsche lockt aam aa,
e eebsch Gesischt mescht aam Baa,
drum lach` e bissje, sei nit bleed,
weil dir des vill besser steht.

 

Illustration Lilli Palmer

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply